Družbena odgovornost

mercator kakovost

Vrhunska kakovost

Sistem obvladovanja kakovosti smo uvedli, ker želimo čim bolje prepoznati in uresničevati zahteve in pričakovanja kupcev.

ISO 9001

ISO 9001 je mednarodni standard, katerega glavni cilj je zadovoljevanje potreb kupcev. Standard s svojimi zahtevami definira sistem vodenja kakovosti in podaja zahteve za tiste aktivnosti, ki jih mora organizacija izvajati, da bi zanesljivo izpolnila potrebe in zahteve odjemalcev za proizvod ali storitev.

Mercator je sistem vodenja kakovosti certificirala leta 2000 in tako postala prva slovenska trgovska družba, ki je prejela certifikat kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001 za celovito obvladovanje vseh procesov na področju prodaje na veliko in drobno, v naslednjih letih pa so zahteve standarda ISO 9001 v svoje poslovanje vpeljale tudi ostale družbe znotraj Mercatorja.

Z vpeljavo zahtev standarda v poslovanje smo pridobili orodje, ki zagotavlja učinkovito upravljanje vseh poslovnih procesov in njihovo stalno izboljševanje ter omogoča prepoznavanje in uresničevanje zahtev in pričakovanj kupcev. Kupci na ta način lahko od nas pričakujejo izdelke in storitve, skladne z njihovimi pričakovanji. Sistem vodenja kakovosti ves čas razvijamo in nadgrajujem, s čimer dosegamo večjo učinkovitost in kakovost poslovanja.

Politika kakovosti

Politika kakovosti družbe Mercator d.o.o., določa način delovanja, ki našim kupcem zagotavlja dolgoročno zadovoljstvo tako, da jim nudimo vrhunski nivo ponudbe izdelkov in storitev. S tem zagotavljamo uspešno poslovanje in rast družbe, ki predstavlja trdno osnovo za razvoj zaposlenih, zadovoljstvo lastnikov ter ostalih relevantnih deležnikov.

  • Izpolnjevali bomo zahteve kupcev in stalno izboljševali kakovost naše storitve, upoštevajoč veljavno zakonodajo, standarde in načela trajnostnega razvoja.
  • V sistem vodenja bomo vključevali vse zaposlene. Vsi zaposleni bodo poznali zahteve ter svojo vlogo v procesu. Zaposlene bomo izobraževali, usposabljali in motivirali za delo s predanostjo in zavzetostjo.
  • Učinkovito bomo načrtovali in upravljali poslovne procese. Izvajali bomo sprejeto strategijo in zastavljene cilje na vseh nivojih vodenja in spremljali doseganje načrtovanega.
  • Optimirali bomo poslovne procese in stroške poslovanja. Z dobro organiziranimi, avtomatiziranimi in digitaliziranimi procesi bomo dosegali vrhunsko kakovost ob optimalnih stroških poslovanja.
  • Izvajali bomo investicije in izboljšave. Rast poslovanja bomo poleg investicij zagotavljali tudi z izvajanjem stalnih izboljšav.
  • Gradili bomo vzajemno koristne odnose z vsemi deležniki, ki bodo temeljili na medsebojnem spoštovanju, poštenosti in upoštevanju kupčevih potreb in želja.

Vodstvo in vsi zaposleni v Mercatorju smo se zavezali, da bomo izpolnjevali zahteve kupcev in nenehno izboljševali učinkovitost sistema vodenja. Zavedamo se, da je Mercator v očeh kupcev kakovosten le toliko, kolikor je v odnosu z njimi kakovosten vsak med nami. Naše kupce bomo navduševali z odlično ponudbo izdelkov in storitev ter s prijaznostjo in toplino najboljšega soseda.

 

Oglejte si certifikate ISO 9001 v Mercatorju.