Družbena odgovornost

mercator varni izdelki

Varni izdelki

Pod terminom varna hrana v Mercatorju razumemo zagotavljanje varnega živila, predmetov in snovi, ki prihajajo v stik z živili v celotnem procesu pretoka blaga in storitev. Za uspešno obvladovanje tveganj imamo v kontekstu družbene odgovornosti v Mercatorju vzpostavljeno celovito politiko varne hrane.

Politika varne hrane

Naša osnovna in najpomembnejša naloga je sicer uresničevanje zahtev zakonodaje in pričakovanj naših kupcev, pri čemer je zastavljen cilj jasen - zagotavljanje sistema varnosti živil, vendar so nas dolgoletne izkušnje in želje prepričale, da lahko presežemo zakonske norme in tako smo kot prvi trgovec v Sloveniji v letu 2009 pridobili certifikat ISO 22000 – Sistem vodenja varnosti živil.

Pomen za potrošnika

V Mercatorju si ves čas prizadevamo, da naše stranke dosežejo varni proizvodi. Sebe dojemamo kot ključni člen vzpostavljanja zaupanja med potrošniki in proizvajalci hrane. Da bi presegli pomen tovrstne komunikacije, proces distribucije varne hrane nenehno izboljšujemo in plemenitimo še z lastnim razvojem in smernicami s področja varne hrane.

Preverjanje dobaviteljev

Naraščajoča globalna trgovina, onesnaževanje okolja, raznolikost novih tehnologij, živil in uporaba novih materialov, ki prihajajo v stik z živili, predstavljajo v današnji trgovini za potrošnika največja tveganja. V Mercatorju se učinkovito spopadamo z omejevanjem teh tveganj tako, da nenehno bdimo nad izpolnjevanjem zahtev do naših dobaviteljev.

Usposobljenost in odgovornost zaposlenih

Poleg zagotavljanja ustreznih prostorov in opreme, v Mercatorju skrbimo za stalno izobraževanje kadra na področju zagotavljanja varne hrane. Izobraževanja se izvajajo preko različnih nivojev (Služba interne kontrole, trenerska mreža, poslovodje…). Mercator s pomočjo različnih motivacijskih pristopov in predajanja znanja mercatorjevcem, dosega visoko stopnjo zavedanja odgovornosti za zagotavljanje varne hrane. Več o tem in o možnosti zaposlitve si oglejte na karierni strani.

Ravnanje z živili

Zagotavljanje varnosti živil v Mercatorju poteka na podlagi uvedenega lastnega sistema varnosti živil, v skladu z veljavno zakonodajo. Z modernimi pristopi distribucije zagotavljamo sledljivost ter hiter in učinkovit pretok varnega živila do končnega potrošnika.

Komunikacija s potrošniki

Informacije o poslovanju s kartico Mercator Pika, Mercator ponudbi in Mercator storitvah so vam dosegljive na 080 20 80, oz nam pišite na info@mercator.si.

Izboljševanje sistema

Z vlaganjem v znanje in razvoj, v Mercatorju nenehno izboljšujemo področje razvoja lastne trgovske znamke in drugih izdelkov, zdravstvene ustreznosti živil in označenosti izdelkov (GDA, prehranska vrednost…). Poseben poudarek dajemo aktivnosti Službe interne kontrole in varne hrane, ki nenehno išče in daje rešitve za učinkovitejše delovanje sistema zagotavljanja varnosti živil.