Medijsko središče

Sporočila za javnost


23.09.2021|Sporočila za javnost

Mercator v prvem polletju 2021 z veliko rastjo poslovnega izida

Skupina je Mercator v prvem polletju 2021 realizirala 1,1 milijarde EUR prihodkov od prodaje, kar je 0,4 % manj glede na enako obdobje preteklega leta.

poslovna stavba Mercator3
28.07.2021|Sporočila za javnost

Sklic 29. izredne skupščine delničarjev

29. izredno skupščino delničarjev, ki bo dne 1. 9. 2021 ob 15.30 uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107.

poslovna stavba Mercator2
27.07.2021|Sporočila za javnost

28. skupščina delničarjev Mercatorja

Mercatorjevi delničarji na 28. skupščini potrdili delo uprave ter nadzornega sveta in jima podelili razrešnico za leto 2020.