Medijsko središče

Sporočila za javnost


mercator koledar financnih objav
23.03.2022|Sporočila za javnost

Vpis sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev v sodni register in začasna ustavitev trgovanja z delnicami (MELR)

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana, objavlja informacijo o vpisu sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev v sodni register in začasni ustavitvi trgovanja z delnicami (MELR).

poslovna stavba Mercator7
03.03.2022|Sporočila za javnost

Dve izpodbojni tožbi delničarjev zoper sklep izredne skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana, objavlja informacijo o prejemu dveh izpodbojnih tožb, ki sta bili napovedani na 30. izredni skupščini delničarjev dne 23. 12. 2021.

24.12.2021|Sporočila za javnost

Sklepi 30. izredne skupščine delničarjev

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., objavlja sklepe 30. izredne skupščine delničarjev.