Družbena odgovornost

mercator financial calendar5

Dobavitelji trgovskega blaga

V Mercatorju v sodelovanju s ponudniki elektronskih poti izvajamo elektronsko izmenjavo dokumentov v zvezi z nabavo trgovskega blaga. Izmenjava dokumentov je podprta z rešitvijo oziroma standardi RIP/EDI (Elektronic Data Interchange).

Standard EDIFACT / EANCOM

Izmenjava blagovnih e-dokumentov oz. sporočila so v EDIFACT / EANCOM standardu.

  • UN / EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) je nabor mednarodno dogovorjenih standardov in smernic za elektronsko izmenjavo podatkov.
  • EANCOM je mednarodni standard oz. podrobna navodila za uporabo standardnih sporočil UN / EDIFACT.

Vsako storitev oz. proizvod je potrebno označiti s posebno standardno številko artikla GTIN/EAN, vsako stranko pa z ustrezno lokacijsko številko GLN.

Oznake morajo biti edinstvene in v skladu z GS1 standardi https://www.gs1si.org/standardi.

Kontakt: psmeracun@mercator.si