Družbena odgovornost

mercator skupscina delnicarjev3

Kupci trgovskega blaga in storitev

A) IZDAJA E-RAČUNOV KUPCEM TRGOVSKEGA BLAGA IN STORITEV (eSlog 2.0.)

Elektronsko poslovanje predstavlja varen in učinkovit način izmenjave poslovnih dokumentov. V Mercator d.o.o. v sodelovanju z našim izbranim ponudnikom elektronskih poti ZZI, d.o.o. (www.bizbox.eu) izdajamo elektronske račune kupcem trgovskega blaga in/ali storitev ter najemnikom.

Glede na to, da uporaba sodobnih elektronskih rešitev elektronskega poslovanja prinaša veliko prednosti tako izdajatelju kot prejemniku elektronskih dokumentov:

  • enotna vstopna točka za prejem e-računov in enostaven vpogled (vizualizacija) v arhiv dokumentov oz. prejetih e-računov,
  • povečanje sledljivosti in nadzora nad prejetimi e-računi,
  • pohitritev poslovnega procesa z vidika prejema e-računov,
  • večja odgovornost in skrb za čisto okolje ,…

ter v želji, da s kupci okrepimo in racionaliziramo poslovno sodelovanje, smo v Mercatorju pripravili postopke in rešitve, ki omogočajo izdajanje računov v elektronski obliki, opredeljeni s standardi in priporočili eSlog 2.0.

V ta namen vas, kot svojega cenjenega poslovnega partnerja vabimo, da natisnete in podpišete spodaj priloženo soglasje za prejemanje e-računov iz Mercator d.o.o.

Natisnite »Soglasje kupca/najemnika k prejemanju e-računov iz Mercator d.o.o.«

Izpolnjeno in podpisano »Soglasje kupca/najemnika k prejemanju e-računov iz Mercator d.o.o.« pošljite na naš elektronski naslov psmeracun@mercator.si.

B) ELEKTRONSKO POSLOVANJE S KUPCI BLAGA IN STORITEV (standard EDIFACT /EANCOM)

V Mercatorju v sodelovanju s ponudniki elektronskih poti, izvajamo tudi elektronsko izmenjavo dokumentov v zvezi s prodajo trgovskega blaga, ki je podprta z rešitvijo oziroma standardi RIP/EDI (Elektronic Data Interchange).

Standard EDIFACT / EANCOM

Za morebitna dodatna pojasnila prosimo pišite na psmeracun@mercator.si.