Medijsko središče

Sporočila za javnost


25 skupscna Mercatorja
12.06.2018|Sporočila za javnost

Mercator z novimi člani nadzornega sveta

Na 25. redni skupščini so se delničarji družbe Mercator, d.d., seznanili s poročilom o poslovanju Skupine Mercator v letu 2017 in s poročilom nadzornega sveta o njegovem delu v preteklem letu nato pa z odstopi predsednika in nekaterih članov nadzornega sveta ter s prenehanjem mandata dvema članoma NS.

11.06.2018|Sporočila za javnost

Poslovanje Mercatorja skladno z zahtevami novih standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015

Med 21. in 25. majem je v Mercatorju potekala recertifikacijska (obnovitvena) zunanja presoja sistemov vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, letos prvič v celoti po zahtevah novih standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015.

Maloprodajni kolegij
10.05.2018|Sporočila za javnost

4. Maloprodajno srečanje v znamenju optimizma in smelih načrtov

V četrtek, 10. maja 2018, se je na 4. Maloprodajnem kolegiju v ljubljanskem Koloseju vodstvo Mercatorja sešlo s poslovodji in njihovimi namestniki, da bi jim predstavilo glavne poudarke iz poslovanja družbe v preteklem letu ter zarisalo smernice za naprej.