Medijsko središče

Sporočila za javnost


2
17.12.2020|Sporočila za javnost

Sprejeti Gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2021

Gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2021 glede na leto 2020 predvideva predvsem rast prihodkov, rast normalizirane EBITDA, nadaljevanje uspešnega zmanjševanja zadolženosti in - nadaljevanje uresničevanja strategije razvoja. Skupina Mercator za leto 2021 načrtuje 2,217 milijarde EUR prihodkov, kar je 2,4 % rast v primerjavi z oceno za leto 2020. Rast prihodkov Poslovnega sistema Mercator, d. d., bo predvidoma 2,1 %. Gospodarski načrt predvideva 169,2 milijona EUR normalizirane EBITDA.

VIT 8851
16.12.2020|Sporočila za javnost

Gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2021

Gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2021 glede na leto 2020 predvideva predvsem rast prihodkov, rast normalizirane EBITDA, nadaljevanje uspešnega zmanjševanja zadolženosti in - nadaljevanje uresničevanja strategije razvoja. Skupina Mercator za leto 2021 načrtuje 2,217 milijarde EUR prihodkov, kar je 2,4 % rast v primerjavi z oceno za leto 2020. Rast prihodkov Poslovnega sistema Mercator, d. d., bo predvidoma 2,1 %. Gospodarski načrt predvideva 169,2 milijona EUR normalizirane EBITDA.

IMG 128
27.11.2020|Sporočila za javnost

Skupina Mercator tudi v prvih devetih mesecih letos z višjimi prihodki

Ljubljana, 26. november 2020 - Prihodki od prodaje Skupine Mercator so se v prvih devetih mesecih leta 2020 povišali za 2,1 % glede na primerljivo lansko obdobje in so znašali 1,6 milijarde EUR.